Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, δηλώνει την συμπαράσταση του στους Εργαζομένους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης

Posted on

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, δηλώνει την συμπαράσταση του στους Εργαζομένους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης, οι οποίοι καλούνται για μία ακόμα φορά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, την ώρα που η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης επιχειρεί να υποβαθμίσει τις Τοπικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και τα Κέντρα Υγείας του νησιού.
Αν και το Υπουργείο Υγείας διατυμπάνιζε ότι η λειτουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) σηματοδοτεί την καινούρια πορεία του δημόσιου συστήματος υγείας που έχει ως άξονες την επένδυση στην υγεία των πολιτών, την αποτροπή της ασθένειας και την φροντίδα των αδύναμων και χρονίως πασχόντων, σήμερα η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, προσπαθεί να βρει χώρο στέγασης για την 5η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Ηρακλείου, σε Κέντρα Υγείας του νομού, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Υγείας.
Τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Υγείας και στις Τοπικές Μονάδες Υγείας είναι πολλά και παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει γίνει για την επίλυσή τους, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους να συνεχίζεται.
Καλούμε τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας και την Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης να εξετάσουν πολύ σοβαρά τον φάκελο των Τοπικών Μονάδων Υγείας, προκειμένου τα ΤΟΜΥ και τα Κ.Υ. να παρέχουν καθημερινά, ουσιαστικά, αποτελεσματικά και έγκαιρα όλες τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, πρόνοιας, υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ, ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

Posted on

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Προς τούτο έχουν εκδοθεί και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας γενικές οδηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων όλης της χώρας, αλλά και ιδιαίτερα των περιοχών που πλήττονται εντονότερα από τα φαινόμενα κακοκαιρίας, με έμφαση στα μέτρα προστασίας εξαιτίας της διακοπής των μετακινήσεων ή της σημαντικής και κυρίως επικίνδυνης επιβάρυνσής τους.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού, το ΕΚΗ ενημερώνει για τα ακόλουθα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ στις από 7/1/2018

1. Αδυναμία προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους
Οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους .
Η διακοπή των συγκοινωνιών και η επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού που ακολουθεί, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.
Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του . Επίσης το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης». Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος που δεν καθόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του πχ ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.
Αντίθετα, στην επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε ένταση χιονόπτωσης είναι κατ’αντικειμενική κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή .
Σημειώνεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

2. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
Κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση του πλαισίου οδηγιών για την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Συγκεκριμένα:
► Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε συνθήκες ψύχους είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης ή (στις λίγες περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.
► Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:
 Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους .
 Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν .
 Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος . Ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.
 Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα .
 Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών .

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα:
 Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λ.π. πρέπει να επανελέγχονται από το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας .
 Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους .
 Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων .
 Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ) πρέπει να επιθεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν από την επανάληψη των εργασιών. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές. Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας .

Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της καταπόνησης των εργαζομένων λόγω ψύχους, έντονης χιονόπτωσης και παγετού πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να αποτυπώνονται στην απαιτούμενη από το νόμο γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία ή/και οι επιτροπές υγιείας και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας.
Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους πλέον εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.ά), σε χειρωνακτικές εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές, οικοδομές κλπ).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά τη χειμερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και των σωματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που τους γίνονται.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για την πρόληψη της καταπόνησης των εργαζομένων και ρύθμισης των συνθηκών εργασίας τους στις περιπτώσεις έκθεσης σε έντονα καιρικά φαινόμενα (ψύχος, καύσωνας κλπ).
Τονίζουμε ότι με άτυπες εγκυκλίους και ανακοινώσεις τα προβλήματα δεν επιλύονται, αλλά χρειάζεται άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, αυστηρές κυρώσεις και εντατικοποίηση των έγκαιρων ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.

SOS ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ DELIVERY

Posted on

Σαρωτικούς ελέγχους σε όλο τον νομό, αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασίας με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/νσης  Ηρακλείου και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, με στόχο την καταγραφή της παραβατικότητας, που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια στον χώρο μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο.

Το εργατικό ατύχημα, που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Λ. Κνωσσού, με θύμα έναν 54χρονο δικυκλιστή ντελιβερά, έρχεται για μία ακόμα φορά να αναδείξει με τον πιο τραγικό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο.

received_2182158118767439

 

Το πρωί, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του ΣΕΠΕ, παρουσία του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης ν. Ηρακλείου, Ευάγγελου Καραγιάννη και του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου, Μιχάλη Μαραυγάκη, του Προέδρου του ΕΚΗ, Στέλιου Βοργιά, του Αντιπροέδρου του ΕΚΗ, Νίκος Κοκολάκης και του Γραμματέα Οργανωτικού του ΕΚΗ, Νεκτάριου Μωυσάκη, όπου ο Πρόεδρος του ΕΚΗ, συνάδ. Στέλιος Βοργιάς, τόνισε την αναγκαιότητα για την άμεση εφαρμογή  της εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζει μέτρα και υποχρεώσεις με σκοπό την προστασία της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων στη διανομή προϊόντων με δίκυκλο.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η διενέργεια ουσιαστικών και αυστηρών ελέγχων σε όλο τον νομό Ηρακλείου, προκειμένου να διαπιστωθεί σε τι βαθμό οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων διανομή προϊόντων με δίκυκλο εφαρμόζουν την σχετική εγκύκλιο, αλλά και αν οι  ίδιοι οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν τον Κ.Ο.Κ κατά την διανομή των προϊόντων. Οι σαρωτικοί αυτοί έλεγχοι θα διενεργούνται από μεικτά κλιμάκια της Τροχαίας, του ΣΕΠΕ και του ΕΚΗ.

Προτεραιότητα για το ΕΚΗ προέχει όχι η επιβολή προστίμων, αλλά η ενημέρωση και η πρόληψη για τα ατυχήματα. Ήδη το ΕΚΗ έχει ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία για τους κινδύνους, με τους οποίους έρχονται καθημερινά οι επαγγελματίες οδηγοί, αλλά και τα delivery, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί την 28η Ιανουαρίου 2019, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την οδική συμπεριφορά και την εφαρμογή του Κ.Ο.Κ από τους επαγγελματίες οδηγούς. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, της Αστυνομικής Δ/νσης και στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του, αλλά και σημαντικοί εισηγητές, που θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην σημαντική αυτή προσπάθεια του ΕΚΗ.

received_359027228246482

Η εγκύκλιος (N. 4512/18) του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκπονήθηκε με τη συμβολή του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων ορίζει τις υποχρεώσεις του εργοδότη, το μεταφορικό όχημα πρέπει να συντηρείται με δική του ευθύνη, ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση, για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων οδηγών. Επίσης, ο υποχρεούται στην κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο. και βιβλίο τακτικής συντήρησης). Παράλληλα,  οφείλει να παρέχει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας, στους εργαζόμενους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς προϊόντων καθώς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους και να ελέγχει ότι φορούν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους. Τέλος, οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και  προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Ο Εργοδότης οφείλει όχι μόνο να τηρεί τα προβλεπόμενα της σχετικής εγκυκλίου, αλλά και να τα γνωστοποιεί στους εργαζόμενους της επιχειρήσεις του.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Posted on Updated on

2018-12-24 11.35.20

 

 

Δίπλα σε οικογένειες, που η οικονομική κρίση τις γονάτισε, βρίσκεται για μία ακόμα χρονιά το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου, μοιράζοντας τρόφιμα, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, δείχνοντας εμπράκτως την συμπαράσταση του στις δύσκολες μέρες που περνούν.

Τα Τρόφιμα διανεμήθηκαν σήμερα 24/12/2018, στο κτήριο του ΕΚΗ, επί της Λ. Δημοκρατίας, όπου από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί οι δικαιούχοι.

 

2018-12-24 11.34.46

Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια πολλά καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, ειρήνη και δημιουργικότητα.

Posted on

Ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει το εκκλησιαστικό ζήτημα της Ελλάδος, το οποίο έχει απασχολήσει έντονα την Εκκλησία της Κρήτης, αλλά και την τοπική κοινωνία.
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, σε έκτακτη Συνεδρίαση της, εξέτασε το σοβαρό αυτό ζήτημα της προτεινόμενης αναθεώρησης άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος από την Κυβέρνηση και δηλώνοντας την αντίθεσή της στα όσα προβλέπει η συγκεκριμένη συμφωνία.
Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, έχοντας ενημερωθεί για το εν λόγω ζήτημα από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Κρήτης, δηλώνει την συμπαράστασή του στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, καλώντας τους συντάκτες της Συμφωνίας, να επανεξετάσουν σημαντικές πτυχές της πρότασης και που απαραιτήτως πρέπει να εξεταστούν απ’ όλους τους εκπροσώπους και τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας .
Επιβάλλεται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, ώστε να διατυπωθεί μία πρόταση, που θα είναι υλοποιήσιμη, χωρίς να δημιουργεί τριγμούς στους κόλπους της Εκκλησίας.
Επίσης το ΕΚΗ αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των κληρικών της Κρήτης κυρίως στα χρόνια της κρίσης, που καθημερινά δίνουν τον δικό τους αγώνα στο πλευρό των άπορων οικογενειών του νησιού και δηλώνει την συμπαράστασή τους στον αγώνα τους.